About us / O nas

A-museum-ent. Why? Because museums can be, are, and should be amusing, educational and fun. For everyone. And above all, we like them. Therefore we formed a huddle and decided to write something about that.
But, who are we? We are three young ladies, whose lives are spinning around museums. Allow us to introduce ourselves:

Tina Palaić
In the last two years my endeavours to understand and improve the world I live in have found their place in the museum environment. Besides having fun and learning new stuff there I want to co-create the museums as the place of encounters of all of us. As anthropologist and educator I am interested in getting to know and understand others and in searching for solutions for better tomorrow. While working and in rare moments of free time I am interested in reaching higher peaks and new deepness again and again. Sometimes, as it is in this case, in the company with people who think the same.

Urška Purg
I’ve been floating for a while on so many interesting rivers and seas, until finally the museum river has swallowed me whole. Being as curious, as social pedagogues and ethnologists and cultural anthropologists are, my mind immediately tackled with this topic and it refuses to stop. Since I have so many questions on museology topic, it felt only right, to find two more curious souls and start doing something about it.

Ursa Valic (Ursha Valitch)
Hey, there! I am a curios cultural anthropologist and ethnologist, as well as an engaging documentary photographer. If you asked me few years ago whether I would like to work in a museum, I would absolutely said: »No, way!« But while I was cruising between my PhD research and conference presentations across Europe and USA, I’ve always reserved some time for museum visits. At last I worked in a national museum for two years on the ESF project Accessibility of cultural heritage to vulnerable groups, which was a valuable experience. I loved my job. Sincerely, I find it fascinating doing all this interesting and creative stuff, from documentation to exhibitions, but especially I enjoyed involving individuals from different social groups in museum work.

IMG_1339.JPG

Foto: Sašo Kovačič

O nas

A-museum-ent. Poigrale smo se z besedama amuseument (zabava) in museum (muzej) ter ju skovali v novo besedo. Zakaj? Ker so muzeji lahko zabavni, izobraževalni in prijetni. Obenem to že so in če ne, bi takšni morali biti. Za vse. In poleg tega so nam muzeji všeč. Zato je bilo edino smotrno, da smo staknile glave in se odločile napisati nekaj o tem.

Ampak, kdo pa smo me? Smo trojica mladih dam, katerih življenje se zadnje čase vrti okrog muzejev.

Tina Palaić
Moja prizadevanja za razumevanje in izboljšanje sveta, v katerem živim, so v zadnjih dveh letih našla svoje mesto v muzejskem okolju. Poleg tega, da mi je v muzejih zabavno in se v njih vedno kaj novega naučim, jih želim soustvarjati tudi kot prostor srečevanja vseh nas. Kot antropologinjo in pedagoginjo me zanimata spoznavanje in razumevanje drugih ter iskanje rešitev za boljši jutri. Tako kot pri delu me tudi v redkih trenutkih prostega časa zanima premagovanje vrhov in doseganje vedno novih globin. Včasih, tako kot tudi v tem primeru, v množini.

Urška Purg
Kar nekaj časa sem se prepuščala neverjetno zanimivim tokovom rek in voda, da so me vodile naokrog, dokler me končno ni povsem prevzela muzejska reka. In ker sem radovedna, kot so lahko radovedni le socialni pedagogi in etnologi ter kulturni antropologi, sem popolnoma zasedla svoje misli z muzeji, in kot kaže, s tem ne nameravam prenehati. Imam neverjetno veliko vprašanj na temo muzeologije, zato je bilo edino smiselno, da sem našla še dve podobno miselno okupirani človeški bitji in začela skupaj z njima misliti isto temo.

Urša Valič
Hej, pozdravljeni! Sem radovedna kulturna antropologinja in etnologinja, kakor tudi angažirana dokumentarna fotografinja. Če bi me nekaj let nazaj vprašali, ali bi delala v muzeju, bi vam zagotovo odgovorila: »Ni šans!« Ampak, medtem ko sem »šibala« naokoli po Evropi in ZDA med mojo doktorsko raziskavo in konferencami, sem si vedno rezervirala nekaj prostega časa za ogled muzejev. Nazadnje sem dve leti delala v nacionalnem muzeju na ESS projektu Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam, kar je bila dragocena izkušnja. Rada sem imela svoje delo. Iskreno, očarljivo je bilo delati vse zanimive in kreativne stvari, od dokumentacije do razstav, še najbolj pa sem uživala v vključevanju posameznikov iz različnih družbenih skupin.

Advertisements

1 thought on “About us / O nas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s